S. van Grieken B.V.

Loodgieters – Centrale verwarming

Regeltechniek

Zuinig en zorgeloos stoken dankzij energiebeheer

Grote gebouwen vragen energie. Veel energie die, om voor een optimale behaaglijkheid te zorgen, de stookkosten de hoogte injaagt. En dat in een tijd dat er -afgezien nog van uw eigen kosten overwegingen gehamerd wordt op zuinig omgaan met energie en milieu. Reden te meer om even stil te staan bij de mogelijkheid die Van Grieken BV u biedt in de vorm van zuinig en zorgeloos stoken met het gebouwbeheer systeem voor kantoren, scholen,  overheidsgebouwen en fabriekscomplexen. Deze activiteit van beheren we al 20 jaar.

Uw eigen stookprogramma.


Het gebouw-beheer systeem optimaliseert cvinstallaties met een eigen ketel, maar is technisch ook geschikt voor cv-installaties met een directe of indirecte stadsverwarmingsaansluiting. Het is een geheel computer gestuurd verwarmingssysteem dat dag en nacht voor een temperatuurregulatie zorgt. Niet standaard, maar volgens een stookprogrammadat u in overleg met ons samenstelt. Zo wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met temperatuur voorkeuren die u gewend was in , een vorige situatie. De behaaglijkheid staat tenslotte voorop. Elke groep of individuele ruimte wordt gecontroleerd door temperatuurvoelers die rechtstreeks in verbinding staan met de  cvinstallatie. Daarbij wordt zowel de buiten- als de  binnentemperatuur als de temperatuur van het aanvoer- en retourwater van de cv-installatie gemeten. Uit deze vier gegevens berekent het systeem precies hoe en waar de installatie bijgestuurd moet worden. In de loop van de tijd kan controle aantonen waar niveau-verlagingen mogelijk zijn en of de totale gebouwtemperatuur, in een bepaalde gewenningsperiode, omlaag kan. Het gasverbruik gaat hierdoor aanzienlijk omlaag, zonder dat dat ten koste gaat van de behaaglijkheid. Ook vakanties kunnen in het stookprogramma worden opgenomen, zodat er tijdens die periode geen kostbare energie en stookkosten verspild worden.

Geen omkijken naar.

Elke voeler staat daarbij rechtstreeks inverbinding met de centrale computer bij Van Grieken BV. Treedt er een storing of afwijking in de warmtevoorziening op, dan komt er in de centrale computer een melding binnen. Het is dan mogelijk via een modem op afstand in te grijpen bij uw installatie. Is de computer echter niet bemand ’s nachts en in het weekend- dan is er een semafoon ingeschakeld. Een service monteur’ kan vanaf dat moment via een mobiele computer en modem
vanaf elke willekeurige plaats ingrijpen. Door middel van een pincode aan de hand van een dienstrooster meldt hij zich dan bij het systeem. Mocht hij echter niet bereikbaar zijn, dan herhaalt het systeem de oproep of kiest een andere schakel in het service-net. Er moet altijd gereageerd worden om de melding uit het systeem te krijgen. Dat verschaft de opdrachtgever zekerheid. En wordt er individueel iets aan de basisinstelling veranderd, dan wordt dat onmiddellijk
gemeld in de centrale computer. Kortom; de computer en wij doen het werk, u heeft er geen omkijken naar.